12 Iunie 2018Sursa: IPJ GORJ

RECOMANDĂRI PREVENTIVE, PENTRU PREVENIREA ACCIDENTELOR LA LOCURILE DE MUNCĂ

Activitățile preventive organizate la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj în anul 2018, vizează siguranța cetățeanului sub toate  formele de manifestare a riscurilor la care sunt expuși membrii comunității, inclusiv pe linia prevenirii unor evenimente ce pot apărea pe fondul nerespectării cerințelor minime de securitate și sănătate la locurile de muncă.

În acest context, pentru a evita producerea unor accidente de muncă ce pot avea ca urmare vătămarea integrității corporale sau decesul unor persoane, pe fondul nerespectării normelor susmenționate, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1.091/2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă, polițiștii gorjeni fac următoarele recomandări:

         Asigurați ventilatia locurilor de muncă în spaţii închise:

Trebuie luate măsuri pentru a asigura suficient aer proaspăt la locurile de muncă în spaţii închise, avându-se în vedere metodele de lucru utilizate şi cerinţele fizice impuse lucrătorilor. În cazul utilizării unui sistem de ventilare forţată, acesta trebuie să fie menţinut în stare de funcţionare, iar avariile trebuie semnalizate de un sistem automat de control.

         Temperatura în încăperi:

În timpul programului de lucru, temperatura din încăperile ce conţin posturi de lucru trebuie să fie adecvată organismului uman, ţinându-se seama de metodele de lucru utilizate şi de cerinţele fizice impuse lucrătorilor. Temperatura în camerele de odihnă, încăperile pentru personalul de serviciu permanent, în încăperile sanitare, în cantine şi în încăperile pentru acordarea primului ajutor trebuie să corespundă destinaţiei specifice a acestor încăperi.

         Locuri de muncă în condiţii de izolare (dispoziţii speciale):

Angajatorul va numi prin decizie o persoană cu atribuţii concrete care să supravegheze lucrătorii care lucrează în condiţii de izolare. Pentru a se putea interveni în timp util în caz de accident sau avarie la locurile de muncă în condiţii de izolare, acestea vor fi dotate cu mijloace tehnice care permit legătură cu persoana care asigura supravegherea:
    a) constant automat (centrale de supraveghere, dispozitive de alarmare prin unde radio);
    b) periodic automat (radio-telefon, telefon);
    c) periodic prin intermediul unei persoane (apeluri telefonice, radio-telefon, camera de luat vederi şi monitor).

         Personalul care lucrează în condiţii de izolare trebuie să fie informat cu privire la:
    a) manevrarea echipamentului de muncă, starea acestuia (fiabilitate şi accesibilitate);
    b) riscurile de accidentare şi modul de acţiune în caz de aparitie a acestora;
    c) comportamentul adecvat în cazul producerii unei avarii sau al apariţiei unei situaţii critice;
    d) utilizarea echipamentului individual de protecţie;
    e) primul ajutor;
    f) utilizarea sistemului de supraveghere şi de legătură cu exteriorul.


                                                     FIȚI PRUDENȚI ! 

        RESPECTAȚI  NORMELE  DE  SECURITATE  SI  SĂNĂTATE  ÎN  MUNCĂ