Asezare geografica
judet in SV Romaniei, pe cursul mijlociu al Jiului; 5.602 (2,35% din suprafata tarii); 341.594 locuitori (2011), din care 45,23% in mediul urban; densitate: 2,78 persoane/gospodarie. Resedinta: municipiul Tg-Jiu .

Relieful
Variat, in trei trepte distincte: in N si NV sunt M-tii 

Parang, Valcan si Godeanu, cu 

altitudini ce depasesc frecvent 2.000 m (altitudine maxima : 2.519, varful Parangu Mare) si cu urme ale glaciatiei cuaternare (circuri, custuri, lacuri glaciare, morene), in partea centrala se desfasoara zona subcarpatica, constituita din mai multe aliniamente de dealuri (mai importante: Sacelu, Mogos, Stroiesti, Bran) si depresiuni (Polovragi, Novaci, Targu Jiu-Campu Mare s.a.), iar in S , se afla o portiune a Piemontului Getic. 

Reteaua hidrografica
Apartine in majoritate unui singur bazin colector, Jiul , care aduna apele mai multor afluenti (Sadu, Tismana, Jiltu, Motru, Gilort, Amaradia etc.) de pe o suprafata de peste 10 mii. Exceptie fac extremitatile NE si NV ale judetului, care sunt drenate de cursurile superioare ale Oltetului si Cernei . Numeroase lacuri naturale (Calcescu, Slaveiu, Mija) si antropice (Cearu, Cerna, Motru). 

Clima
Temperat-continentala, cu temperaturi medii anuale de 

10,2°C, in depresiuni, 6°C in zona dealurilor inalte si 0°C pe muntii inalti; 

precipitatiile medii anuale sunt repartizate neuniform: 585 mm in S , in lunca Jiului, 753 mm in depresiuni, 925 mm in zona dealurilor subcarpatice si peste 1.200 mm pe culmile montane; vanturi predominante dinspre N , S si V. 


 

Cai de comunicatie

Lungimea retelei feroviare insumeaza 236 km (221 km 

electrificati), iar cea a drumurilor publice 1.886 km (610 km modernizate). Un loc aparte in transportul feroviar il ocupa sectorul de cai-ferate Bumbesti-Livezeni (30 km, 38 tunele, 25 viaducte, 10 poduri), dat in folosinta in 1948, care scurteaza drumul dintre Oltenia si bazinul carbonifer Petrosani

Turism

Turism intens, legat de varietatea conditiilor naturale 

(defileul Jiului , cheile Oltetului, Corcoaiei, Sohodolului s.a, pesterile Polovragi, a Muierilor, Closani, lacurile glaciare montane s.a), de vestigiile arheologice (castrul de la Bumbesti-Jiu, asezarile daco-romane de la Suseni, Barsesti, Boroseni s.a.), de trecutul istoric (Campia Padesului - loc unde, la 23 ianuarie 1821, Tudor Vladimirescu a citi Proclamatia), de numeroasele obiective arheologice (manastirile Tismana si Polovragi, schitul Lainici, cula de la Curtisoara), de operele monumentale ale lui Constantin Brancusi de la Targu-Jiu (Coloana infinitului, Masa tacerii, Poarta sarutului), precum si de datinile, obiceiurile traditionale si portul gorjenesc .