25 Martie – ZIUA POLIŢIEI ROMÂNE

 

 

“La începutul domniei sale (1822-1828), domnitorul Grigorie Dimitrie Ghica a înmânat, în anul 1822, Marelui Agă Mihăiţă Filipescu, Steagul Agiei care între cele două războaie mondiale s-a aflat depus în colecţia Muzeului Militar Naţional Român din Bucureşti.

Agia avea steag încă din cea mai îndepărtată vechime.

Steagul Agiei din 1822 era confecţionat din mătase de culoare galbenă şi de formă dreptunghiulară.

Pe una din feţe era pictat un chenar de aur, având în mijloc o ghirlandă tot din aur.

Ghirlanda era timbrată cu o coroană princiară, având încrucişate: tuiuri, buzdugane, drapele, lănci, săbii, puşti etc. Sub ghirlandă se afla o balanţă.

Cealaltă faţa a steagului agiesc era la fel, în afară de interiorul ghirlandei, unde în locul Acvilei era pictată Maica Domnului şezând pe tron, înaintea îngerului ce-i aducea vestea cea bună (Buna Vestire).

Steagul purta pe ambele feţe următoarea inscripţie cu litere cirilice negre: Făcutu-s-au acest steag al Agiei la Prefacerea domnilor dintre pământeni aş Ţării Româneşti, Măria Sa Grigore Ghica Voevod, în anii 1822, prin epistosia (îngrijirea) Dumnealui Vel Agă Mihăiţă Filipescu.

Mărimea Steagului era de 2,20 m pe 2,40 m, iar lemnul de 3,6 cm.”

Istoria Poliţiei Române – prof.col.® VASILE BOBOCESCU, Ed. Ministerului de Interne, 2000

          Cu ocazia aniversării a 193 de ani de atestare documentară a Poliţiei Române, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj a organizat „Ziua Porţilor Deschise” context în care, s-a prezenta tehnica din dotarea poliţiştilor gorjeni constând în ...

Detalii