Corpul Naţional al Poliţiştilor se organizează şi funcţionează potrivit Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi celorlalte prevederi legale care reglementează activitatea structurilor din care provin membrii săi.

         Corpul Naţional al Poliţiştilor funcţionează, potrivit legii, în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

         Corpul Naţional al Poliţiştilor, denumit în continuare Corp, reprezintă forma de organizare pe criteriul profesional, autonomă, apolitica şi nonprofit a poliţiştilor.
         Corpul este constituit şi îşi exercita atribuţiile în scopul promovării intereselor profesionale, sociale, culturale şi sportive ale membrilor săi, prevăzute de legislaţia în domeniu, precum şi al apărării drepturilor legitime ale acestora.

         Corpul este persoana juridică de drept public, fiind autonom fata de structurile din care provin membrii săi, şi este format din departamente şi organizaţii teritoriale.

         Poliţiştii din structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor, cărora li se aplică Statutul poliţistului, îşi organizează departamente centrale şi structuri teritoriale proprii, ca entităţi componente ale Corpului.

        Organizarea şi funcţionarea Corpului şi ale structurilor componente se realizează pe principiile teritorialităţii, eligibilităţii, mutualităţii şi ierarhiei structurilor de conducere.    

Corpul este organizat la nivel central, departamental şi teritorial. Un membru al Corpului nu poate face parte decât dintr-o singura organizaţie teritorială sau, după caz, departament.
    

MEMBRI CORPULUI NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR

CONSILIULUI TERITORIAL GORJ

 

Nr crt

GRAD NUME PRENUME

FUNCTIE IN C.T.

NR. TEL / E-MAIL

1

Cms de politie LAZAROIU ALIN CONSTANTIN

PRESEDINTE

0743.014.143

0765.428.699

lazaroiu_alin@yahoo.com

2

Cms de politie FETANU DANIEL

Vicepresedinte

0734.730.730

0762.262.473

3

Ag pr de politie GRIGORE ALECU

Vicepresedinte

0765.455.864

4

Ag sef DUMITRESCU VERONICA

Secretar

0762.787.212

5

Ag sef adj VAIDA FLORINA

Trezorier

0764.448.823

6

Ag sef pr RAUT CONSTANTIN

Membru

0784.277.778

7

Ag sef NEGHINA MARIAN

Membru

0723.077.760

8

Ag sef SANDA SORIN

Membru

0765.463.601

9

Ag pr PAUNA CONSTANTIN

Membru

0784.350.003