BIROUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

POLIŢISTUL ÎN SLUJBA CETĂŢEANULUI

         Poliţia Română este instituţia specializată a statului care exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, desfăşoară activităţi pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor, păstrarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii. Activitatea poliţiei constituie serviciu public specializat şi se realizează în interesul persoanei, al comunităţii, precum şi în sprijinul instituţiilor statului.

         În cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Gorj funcţioneaza Biroul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, birou ce are atribuţii pentru analizarea cauzelor şi factorilor criminogeni, identificarea metodelor de prevenire a infracţiunilor şi elaborarea unor materiale preventive cu informaţii şi recomandări. Materialele preventive sunt aduse la cunoştinţa publicului larg, prin activităţi de informare / dezbatere / discuţii interactive, organizate de către lucrătorii din cadrul biroului împreună cu poliţiştii de proximitate, cu poliţiştii din cadrul posturilor de poliţie comunale şi alţi parteneri instituţii publice, ONG-uri.

Atribuţii

- desfasoara activitati pentru prevenirea infractiunilor indreptate impotriva persoanei, impotriva proprietatii;

- intocmeste analize privind evolutia starii infractionale si prezintă conducerii inspectoratului propuneri pentru orientarea activităţilor de prevenire;

- desfasoara activitati specifice in colaborare cu Centrul Judetean de Prevenire si Consilere Antidrog.

- desfasoara activitati specifice în Comisia Judeţeană pentru apărarea drepturilor copilului.

- desfasoara activitati specifice în Echipa Intersectorială Locală cu atribuţii pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, prevenirea abuzurilor şi a exploarării pin muncă.

- organizează și participă la conferințe, simpozioane și seminarii pe teme de prevenire.

- elaborează şi implementează programe / proiecte / campanii de prevenire a criminalităţii.

 

Pentru anul 2016 în domeniul prevenirii criminalităţii au fost stabilite următoarele priorităţi:

-         Prevenirea infracţiunilor de furt

-         Prevenirea delincvenţei juvenile şi victimizarea minorilor

-         Prevenirea infracţiunilor comise cu violenţă

 

La nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Gorj au fost elaborate Programe pentru prevenirea infracţiunilor cuprinse în priorităţile naţionale, astfel:

 

1.     PROGRAM  DE PREVENIRE A INFRACŢIUNILOR DE FURT

 SCOP: Creşterea gradului de siguranţă publică a populaţiei.

 

OBIECTIVE :

1.Analizarea periodică a situaţiei privind dinamica şi formele de manifestare ale acestui gen de infracţiuni;

2. Pregătirea antiinfracţională şi antivictimală a populaţiei;

3. Eficientizarea activităţii de  prevenire.

 

2.     PROGRAM DE PREVENIRE A DELINCVENŢEI JUVENILE ŞI VICTIMIZAREA MINORILOR

 

     SCOP:   Pregătirea antiinfracţională şi antivictimală a minorilor

 

OBIECTIVE:

1)     Analiza periodică  cu privire la fenomenul delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor .

2)    Informarea antiinfracţională şi antivictimală a minorilor în vederea adoptării unui comportament bazat pe respectarea legii şi a normelor sociale.

3)    Consolidarea parteneriatului poliţie-şcoală în vederea dezvoltării unui proces educaţional antiinfracţional şi antivictimal.

4)    Dezvoltarea colaborării cu alte instituţii care au atribuţii în domeniul protecţiei copilului.

 

3.     PROGRAM  DE PREVENIRE A INFRACȚIUNILOR DE VIOLENŢĂ

 

SCOP: Eficientizarea activităților pentru prevenirea infracţiunilor de violenţă.

 

OBIECTIVE:

1.     Analizarea situaţiei operative cu privire la infracțiunile de violență, pentru identificarea cauzelor şi a condiţiilor care determină sau favorizează comiterea acestor fapte, precum și a persoanelor / familiilor aflate în situaţii conflictuale.

2.     Pregătirea anti-infracţională şi anti-victimală a populaţiei;

3. Eficientizarea colaborării cu autoritățile și instituțiile publice locale, în domeniul prevenirii violenţei;