Poliţia Română adoptă măsurile instituţionale necesare punerii în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 41 din 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Atfel pentru a nu mai apela la serviciile poştale sau pentru a nu se mai deplasa la unitatea de poliţie, cetăţenii pot transmite dovada plăţii amenzii pe e-mailul unităţii teritoriale din care face parte agentul constatator şi în funcţie de profilul de munca, respectiv :

oug41.2016.sr@gj.politiaromana.ro - Serviciul Rutier

oug41.2016.arme@gj.politiaromana.ro - Biroul Arme, Explozivi si Substante Periculoase

ordinepublica@gj.politiaromana.ro - Serviciul Ordine Publica

judiciar@gj.politiaromana.ro - Serviciul Investigatii Criminale

economic@gj.politiaromana.ro - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economic

 

Când o persoană fizică sau juridică solicită obţinerea certificatului de cazier judiciarprin împuternicit, copia xerox a cărţii de identitate poate fi depusă personal sau pe emailul cazier@gj.politiaromana.ro

Pentru transmiterea copiei cărții de identitate si a documentelor eliberate de instituțiile publice de drept public și privat care au o semnătură electronică calificată sau avansată necesare pentru completarea dosarului depus la  BIROUL ARME, EXPLOZIVI ŞI SUBSTANŢE PERICULOASE este disponibilă adresa de e-mail:  arme@gj.politiaromana.ro sau 

oug41.2016.arme@gj.politiaromana.ro